Bibliography

[ abstracts & download ]
Croatian Scientific Bibliography, Mendeley, Academia.edu i Hrčak: Portal of Scientific Journals of Croatia ]

Banković-Mandić, Ivančica, Marica Čilaš Mikulić and Darko Matovac, eds. 2019. Croaticum: Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 4. zbornik radova. Zagreb: FF press.

Belaj, Branimir, Darko Matovac and Goran Tanacković Faletar. 2019. „Article-like constructions and the definite-indefinite continuum in Croatian“. Folia linguistica 53 (1): 201–231.

Matovac, Darko and Sanda Lucija Udier. 2019a. „Poučavanje glagolske prefiksacije - u potrazi za učinkovitijim modelom“. In Croaticum: Savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, 4. zbornik radova, edited by Ivančica Banković-Mandić, Marica Čilaš Mikulić and Darko Matovac, 13–33. Zagreb: FF press.

Matovac, Darko and Sanda Lucija Udier. 2019b. „Factors involved in the acquisition of prefixed verbs in Croatian as L2“. U Language and its Effects: Proceedings from the CALS Conference 2017, edited by Marija Brala-Vukanović and Anita Memišević, 123–136. Berlin: Peter Lang.

Matovac, Darko. 2019. „Treba li poučavati redoslijedu pridjevnih modifikatora u složenoj imenskoj skupini?“ Vestnik za tuje jezike / Journal for Foreign Languages 11 (1): 151–171.

Matovac, Darko. 2018. „O ambipozicijama (ili o takozvanim poslijelozima) u hrvatskome jeziku“. Visnyk of Lviv University, Series Philology (59): 54–65.

Matovac, Darko. 2018. „Glagoli kretanja i prefiks po- u hrvatskom“. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu 42 (62): 201–219.

Matovac, Darko i Sanda Lucija Udier. 2018. „Efficiency of teaching verbal prefixation in Croatian as L2 by means of the cognitive linguistic approach“. In Langauge in Research and Teaching: Proceedings from the CALS Conference 2016, edited by Marija M. Brala-Vukanović and Anita Memišević, 85–99. Berlin: Peter Lang.

Udier, Sanda Lucija and Darko Matovac. 2017. „In which order should verbal prefixation in Croatian as L2 be taught?“ Vestnik za tuje jezike / Journal for Foreign Languages 9 (1): 173–189.

Matovac, Darko. 2017. „Obilježja upotrebe i značenja prijedloga mimo u hrvatskom jeziku“. Jezikoslovlje 18 (2): 197–226.

Matovac, Darko. 2017. Prijedlozi u hrvatskome jeziku: Značenje, prostorni odnosi i konceptualizacija. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

Matovac, Darko and Sanda Lucija Udier. 2016. ‘Modeli poučavanja značenja glagolskih prefikasa i prefigiranih glagola u nastavi hrvatskoga kao inoga jezika’. Jezikoslovlje 17 (3): 495–518.

Aleksa Varga, Melita and Darko Matovac. 2016. ‘Kroatische Sprichwörter im Test’. Proverbium 33: 1–28.

Belaj, Branimir and Darko Matovac. 2015. „On article-like use of indefinite determiners jedan and neki in Croatian and other Slavic languages.“ Suvremena lingvistika 79 (1): 1–20.

Matovac, Darko. 2015. „Značenjski opis glagolskog prefiksa s- u hrvatskom jeziku.“ In Dimenzije značenja, edited by Branimir Belaj, 165–188. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagrebačka slavistička škola.

Matovac, Darko. 2014a. “The semantics of the prepostion po in Croatian language.” Croatica et Slavica Iadertina 10 (1): 3–29.

Matovac, Darko. 2014b. „Kognitivnolingvistički pristup poučavanju prijedloga.“ LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik 17: 5–32.

Matovac, Darko. 2014c. “Stare hrvatske gramatike na internetu.” Croatica et Slavica Iadertina 10 (2): 307–318.

Aleksa Varga, Melita and Darko Matovac. 2014. “Humour Production and Appreciation of Croatian Speaking Individuals on the Example of Anti-Proverbs.” Eruditio-Educatio 3 (9): 48–63.

Matovac, Darko. 2013a. „Semantika hrvatskih prijedloga“. PhD dissertation. Osijek: Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Matovac, Darko. 2013b. „A Rough Guide through the Prepositional System of the Croatian Language“. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 3 (6): 51–64.

Matovac, Darko. 2012. „O prijedlozima u hrvatskom jeziku“. In Bosanskohercegovački slavistički kongres I: Zbornik radova (knjiga 1), edited by Mirela Omerović, 461–469. Sarajevo: Slavistički komitet.

Ban, Lidija and Darko Matovac. 2012a. „Jedan na jedan — individualno poučavanje hrvatskoga kao stranoga jezika“. LAHOR 14: 237–253.

Ban, Lidija and Darko Matovac. 2012b. „On Turkish loanwords in Croatian language“. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakultesi Dergisi 2 (4): 155–166.

Matovac, Darko and Goran Tanacković Faletar. 2010. „Semantička uloga efektora kao determinatora dativnih dopuna u neraščlanjenim jednostavnim rečenicama“. In Sintaksa padeža: Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem Drugi hrvatski sintaktički dani, edited by Matea Birtić and Dunja Brozović Rončević, 163–178. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Filozofski fakultet u Osijeku.

Matovac, Darko and Goran Tanacković Faletar. 2009a. „Uporabno utemeljena teorija usvajanja jezika oprimjerena razvojem padežnog sustava imenica hrvatskog jezika“. Suvremena lingvistika 68 (2): 247–271.

Matovac, Darko and Goran Tanacković Faletar. 2009b. „TCM i CIT – dvije suprotstavljene teorije ili krajnje točke istoga procesa?“ Jezikoslovlje 10 (2): 133–151.

Matovac, Darko. 2008. „Subjekt u japanskom jeziku“. Strani jezici 37 (3): 215–227.

Matovac, Darko. 2007. „Oprimjerenje kognitivne teorije kategorizacije japanskim jezikom“. Jezikoslovlje 8 (2): 211–228.

Teaching materials

Banković-Mandić, Ivančica, Marica Čilaš Mikulić, Ranka Đurđević, Ana Grgić, Mivia Gulešić Machata, Darko Matovac, Tanja Salak and Sanda Lucija Udier. 2017. „Massive Open Online Course of the Croatian Language / Cursos masivos abiertos en línea de lengua croata – A1.HR (MOOC)“. Edited by Marica Čilaš Mikulić and Milvia Gulešić Machata. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. https://a1.ffzg.unizg.hr/.

Aleksovski, Marinela, Ivančica Banković-Mandić, Jelena Cvitanušić Tvico, Marica Čilaš Mikulić, Ranka Đurđević, Ana Grgić, Milvia Gulešić Machata, Aida Korajac, Darko Matovac, Antonia Ordulj and Sanda Lucija Udier. 2018. „Massive Open Online Course of the Croatian Language / Cursos masivos abiertos en línea de lengua croata – A2.HR (MOOC)“. Edited by Milvia Gulešić Machata and Darko Matovac. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. https://a2.ffzg.unizg.hr/.