Darko Matovac

Darko Matovac zaposlen je kao lektor na Croaticumu - Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstveni interesi usmjereni su mu na proučavanje sintakse i semantike hrvatskog jezika u teorijskim okvirima kognitivne lingvistike (s posebnim naglaskom na proučavanje prijedloga i padeža) te na proučavanje i poučavanje hrvatskog kao drugog i stranog jezika.