Nastava

Akademska godina 2018./2019.

Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Jezične vježbe iz hrvatskog kao drugog i stranog jezika 1 i 2
Nastava: ponedjeljak - petak, 13.00 - 15.30, prostorija A-212
Konzultacije: četvrtak, 12:00 - 13.00, prostorija B-103
Kontakt: dmatovac@ffzg.hr

Prethodno

Akademska godina 2017./2018.
Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Jezične vježbe iz hrvatskog kao drugog i stranog jezika 1

Akademska godina 2016./2017.
Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Jezične vježbe iz hrvatskog kao drugog i stranog jezika 1

Akademska godina 2015./2016.
Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Jezične vježbe iz hrvatskog kao drugog i stranog jezika 1

Akademska godina 2014./2015.
Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik, Odsjek za kroatistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Jezične vježbe iz hrvatskog kao drugog i stranog jezika 1

Akademska godina 2013./2014.
Odjel za anglistiku, Sveučilište u Zadru, Hrvatska
Hrvatski jezik

Akademska godina 2012./2013.
Odjel za kroatistiku i slavistiku, Sveučilište u Zadru, Hrvatska
Tvorba riječi u hrvatskom standardnom jeziku
Fonologija hrvatskoga standardnog jezika

Akademska godine 2011./2012.
Odjel za balkanske jezike, Filozofski fakultet, Trakijsko sveučilište, Edirne, Turska
Hrvatska gramatika II (morfologija)
Hrvatska gramatika I (fonologija)
Povijest hrvatskog jezika I
Povijest hrvatskog jezika II
Hrvatski kao strani jezik - vještine pisanja I
Hrvatski kao strani jezik - vještine pisanja II
Hrvatski kao strani jezik - vještine govorenja I
Hrvatski kao strani jezik - vještine govorenja II
Hrvatski kao strani jezik - vještine čitanja

Akademska godine 2011./2012.
Odjel za balkanske jezike, Filozofski fakultet, Trakijsko sveučilište, Edirne, Turska
Hrvatski kao strani jezik - slušanje i govorenje
Hrvatski kao strani jezik - jezične vježbe
Hrvatski kao strani jezik - vještine pisanja
Hrvatski kao strani jezik - vještine čitanja
Etnička struktura Hrvatske